آشنایی با طیب

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

برای تحلیل و درک معنای دقیق یک واژه و دستیابی به معنای عام آن الزم است مقایسهای تحلیلی بین معنای…

25
رایگان!

تبیین ارکان نشان طیب

دوره آموزشی تبیین ارکان نشان طیب

0
رایگان!

معنا شناسی واژه طیب

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

سرفصل های دوره روش تحلیل واژه طیب ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

7
رایگان!

کاربردهای واژه طیب در قرآن و حدیث

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

سرفصل های دوره کاربرد واژه طیب در آیات قرآن مجید ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

38
رایگان!

چکیده نگرش اسلام به زنجیره غذا

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

سرفصل های دوره زنجیره غذایی در آیات و روایات ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

90
رایگان!

مدل مفهومی غذای طیب

دوره آموزشی مدل مفهومی غذای طیب

0
رایگان!

زنجیره غذایی در آثار و منابع اسلامی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این دوره آموزشی برای کارکنان کارخانه قند تربت حیدریه تعبیه شده و توسط آقای زمانی تدریس می شود. دوره آموزشی…

0
رایگان!

دوره آموزشی تربیت ارزیاب

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

موسسه کیفیت رضوی با هدف ارتقای کیفیت سبک زندگی براساس معیارهای اسالم ناب محمدی در اردیبهشت ماه 1397 تأسیس شد.…

30
رایگان!