آموزش ISO 9001

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این آموزش برای کارکنان شرکت قند تربت حیدریه تعبیه شده و مدرس این دوره نیز آقای مهندس عبدی می باشند.

4
رایگان!

آموزش ISO22000

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این دوره برای کارکنان کارخانه قند تربت حیدریه تعریف شده و مدرس آن نیز دکتر سارا صفاییان لائین و مهندس…

3
رایگان!

آموزش ISO50001

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این دوره برای کارکنان کارخانه قند تربت حیدریه تعبیه شده و مهندس عبدی مدرس این دوره هستند.

4
رایگان!

دوره آموزش ISOIMS

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این دوره آموزشی برای کارکنان کارخانه قند تربت حیدریه تعریف شده و توسط مهندس عبدی تدریس می شود.

4
رایگان!

دوره آموزشی مدیریت دانش

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این دوره برای کارکنان شرکت قند تربت حیدریه و با تدریس مهندس عبدی می باشد.

17
رایگان!

کارگاه آموزشی مدیریت و ارزیابی ریسک

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این دوره آموزشی برای کارکنان کارخانه قند تربت حیدریه تعریف شده و توسط مهندس عبدی تدریس می شود.

47
رایگان!