راهنمای آماده سازی زمین و کاشت برنج (جلد یک)

راهنمای آماده سازی زمین و کاشت برنج (جلد یک) نوع رسانه : کتاب موضوعات : غلات نویسنده : بهمن امیری لاریجانی شابک: 978-9645201737 موسسه…

0

راهنمای آماده سازی زمین و کاشت برنج (جلد 2)

راهنمای آماده سازی زمین و کاشت برنج (جلد 2) نوع رسانه : کتاب موضوعات : غلات نویسنده : بهمن امیری لاریجانی، حمید آقا…

0

روش های تشخیص خلوص و کیفیت ارقام برنج

روش‌های تشخیص خلوص و کیفیت ارقام برنج نوع رسانه : نشریه فنی موضوعات : غلات نویسندگان : دکتر ناهید فتحی؛ دکتر علیرضا نبی‌پور کلیدواژگان…

0

کاشت،داشت و برداشت رقم برنج کوهسار محتمل به سرما

کاشت،داشت و برداشت رقم برنج کوهسار محتمل به سرما نوع رسانه : کتاب نویسنده : مرتضی نصیری شابک: 978-964-520-787-6 موسسه / مرکز/…

0

طلوع، رقم جدید پرمحصول، مقاوم و بلاست و کیفی برنج

طلوع، رقم جدید پرمحصول، مقاوم به بلاست و کیفی برنج نوع رسانه : نشریه فنی موضوعات : غلات نویسندگان : دکتر علی مومنی؛ دکتر…

0

راهنمای برداشت و پس از برداشت برنج

راهنمای برداشت و پس از برداشت برنج نوع رسانه : کتاب نویسنده : حمید گل آقا زاده شابک: 978-9645201775 موسسه / مرکز/…

0

دوره آموزشی آشنایی با زنجیره برنج و ارزیابی آن

آشنایی با زنجیره برنج و ارزیابی آن

0

تکنیک های اساسی ارتقای بهره وری مصرف آب در تولید خرما

تکنیک های اساسی ارتقای بهره وری مصرف آب در تولید خرما (ویژه احیای اراضی دشت خوزستان) نوع رسانه : نشریه…

0