دستورالعمل پخت برخی اقلام محلی و اصلاح شده برنج مازندران

دستورالعمل پخت برخی اقلام محلی و اصلاح شده برنج مازندران نوع رسانه : نشریه فنی موضوعات : غلات نویسندگان : خانم ناهید فتحی؛ دکتر…

0

دستورالعمل پخت سه رقم جدید در برنج (گیلانه، رش و آنام)

دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج (گیلانه، رش و آنام) نوع رسانه : نشریه فنی موضوعات : غلات نویسندگان : دکتر مهرزاد اله‌قلی‌پور؛ دکتر…

0

دستورالعمل تولید برنج به روش کشت مستقیم در بستر خشک(استان گیلان)

دستورالعمل تولید برنج به روش کشت مستقیم در بستر خشک(استان گیلان) نوع رسانه : نشریه فنی موضوعات : غلات نویسنده : دکتر علیرضا…

0

دستورالعمل تولید برنج سالم در شرایط کشاورزى پایدار

دستورالعمل تولید برنج سالم در شرایط کشاورزی پایدار نوع رسانه : کتاب موضوعات : غلات نویسندگان : دکتر رحمان عرفانی؛ دکتر علیرضا نبی‌پور؛ دکتر محمدزمان…

0

راهنمای آفات و بیماری های برنج

راهنمای آفات و بیماری های برنج نوع رسانه : کتاب موضوعات : آفات و بیماری ها زراعت نویسنده : فرزاد مجیدی، فریدوم پاداشت…

0

دستورالعمل زراعی رقم جديد برنج، آنام

دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام نوع رسانه : نشریه فنی موضوعات : غلات نویسنده : دکتر مهرزاد اله‌قلی‌پور کلیدواژگان / برچسب ها: آنام ,رقم ,برنج ,شالیزار,…

0

دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج«تیسا»

دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، «تیسا» نوع رسانه : نشریه فنی موضوعات : غلات نویسندگان : دکتر رحمان عرفانی؛ دکتر هدی آبادیان؛ دکتر مهرداد طبری؛ دکتر…

0

دستورالعمل کاربرد پایه محلول پاشی محلول کود روی در مزارع برنج

دستور العمل کاربرد پایه و محلول پاشی کود روی در مزارع برنج نوع رسانه : دستور العمل فنی ترویجی موضوعات : غلات…

0