کارگاه آموزشی تعالی سازمانی بر مبنای EFQM-2013

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

کارگاه آموزشی تعالی سازمانی بر مبنای  EFQM-2013 این کارگاه برای کارکنان کارخانه قند تربت حیدریه برگزار می شود و مدرس…

188
رایگان!