مدل مفهومی سازمان طیب

دوره آموزشی مدل مفهومی سازمان طیب

0

اقتصاد مبارزه با آفت پسیل در باغ های پسته

اقتصاد مبارزه با آفت پسیل در باغ های پسته نوع رسانه : نشریه موضوعات : پسته. نویسنده: محمد عبدالهی عزت…

0

برداشت، فرآوری، انبارداری و بسته بندی پسته

برداشت، فرآوری، انبارداری و بسته بندی پسته نوع رسانه : کتاب موضوعات : پسته. نویسنده: احمد شاکر اردکانی کلیدواژگان /…

0

پسته ایران

پسته ایران نوع رسانه : کتاب موضوعات : پسته. نویسنده: جمعی از نویسندگان کلیدواژگان / برچسب ها: سالم ,پایدار ,پسته, سال انتشار:1399…

0

تشخیص عوامل خسارت زای محیطی و غیر محیطی وارده به محصول پسته(بیمه و جبرات خسارت)

تشخیص عوامل خسارت زای محیطی و غیر محیطی وارده به محصول پسته(بیمه و جبرات خسارت) نوع رسانه : کتاب موضوعات…

0