Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/edurqi/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/includes/post-types/teacher/class-studiare-teacher.php on line 63
سامانه آموزش آنلاین موسسه کیفیت رضوی – یک قالب وردپرس فوق العاده
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

سامانه آموزش موسسه کیفیت رضوی

برگزاری دوره های آموزشی برخط و حضوری

موسسه کیفیت رضوی

مأموریت مؤسسه کیفیت رضوی ارتقای کیفیت زندگی است؛ مضمون قرآنی حیات طیبه، شاخص فرایندی و جامع کیفیت طیب، ابزارها و سامانه های تعاملی و پویای کیفیت و کیفیت سنجی طیب و زیست بوم طیب سرفصل برنامه ها و پروژه های مؤسسه می باشند. مؤسسه برنامه های خود را به کمک شرکای راهبردی، شبکه همکاران، شرکای تجاری خود و همه کسانی که در مسیر ارتقای کیفیت زندگی قدم بر می دارند دنبال می کند.

فرآیند شرکت در دوره های آموزشی

شرکت در کلاس ها

شرکت در آزمون پایانی

ارائه گواهینامه

مقالات

مقالات ما را برای رسیدن به موفقیت دنبال کنید

اساتید ما

همکاران آموزشی

درخواست عضویت در زیست بوم طیب،برای اساتید و دانش پژوهان

در صورت تمایل به عضویت در زیست بوم طیب در حوزه آموزش و توانمندسازی فرم زیر را تکمیل نمایید.