آشنایی با طیب

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

برای تحلیل و درک معنای دقیق یک واژه و دستیابی به معنای عام آن الزم است مقایسهای تحلیلی بین معنای…

25
رایگان!

آموزش ISO 9001

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این آموزش برای کارکنان شرکت قند تربت حیدریه تعبیه شده و مدرس این دوره نیز آقای مهندس عبدی می باشند.

4
رایگان!

آموزش ISO22000

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این دوره برای کارکنان کارخانه قند تربت حیدریه تعریف شده و مدرس آن نیز دکتر سارا صفاییان لائین و مهندس…

3
رایگان!

آموزش ISO50001

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این دوره برای کارکنان کارخانه قند تربت حیدریه تعبیه شده و مهندس عبدی مدرس این دوره هستند.

4
رایگان!

ارگونومی در محیط کار

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
4
رایگان!
6
رایگان!

تبیین ارکان نشان طیب

جزوه دوره آموزشی تبیین ارکان نشان طیب

0
رایگان!