اقتصاد مبارزه با آفت پسیل در باغ های پسته

اقتصاد مبارزه با آفت پسیل در باغ های پسته نوع رسانه : نشریه موضوعات : پسته. نویسنده: محمد عبدالهی عزت…

0
رایگان!

برداشت، فرآوری، انبارداری و بسته بندی پسته

برداشت، فرآوری، انبارداری و بسته بندی پسته نوع رسانه : کتاب موضوعات : پسته. نویسنده: احمد شاکر اردکانی کلیدواژگان /…

0
رایگان!

پسته ایران

پسته ایران نوع رسانه : کتاب موضوعات : پسته. نویسنده: جمعی از نویسندگان کلیدواژگان / برچسب ها: سالم ,پایدار ,پسته, سال انتشار:1399…

0
رایگان!

تشخیص عوامل خسارت زای محیطی و غیر محیطی وارده به محصول پسته(بیمه و جبرات خسارت)

تشخیص عوامل خسارت زای محیطی و غیر محیطی وارده به محصول پسته(بیمه و جبرات خسارت) نوع رسانه : کتاب موضوعات…

0
رایگان!

دستورالعمل مديريت تلفيقي حاصلخيزي خاك تغذیه گیاهی در درختان پسته

دستورالعمل مديريت تلفيقي حاصلخيزي خاك تغذیه گیاهی در درختان پسته نوع رسانه : دستورالعمل موضوعات : پسته. نویسندگان: سید جواد…

0
رایگان!

راهنمای تولید پسته (کاشت، داشت و برداشت)

راهنمای تولید پسته (کاشت، داشت و برداشت) نوع رسانه : کتاب موضوعات : پسته. مترجم: جمعی از مترجمین کلیدواژگان /…

0
رایگان!

روش تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف آب در باغ های پسته

روش تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف آب در باغ های پسته نوع رسانه : نشریه موضوعات : پسته. نویسنده: محمد…

0
رایگان!

پسته: از تولید تا مصرف

پسته: از تولید تا مصرف نوع رسانه : کتاب موضوعات : پسته. نویسنده: جمعی از نویسندگان کلیدواژگان / برچسب ها: سالم ,پایدار…

0
رایگان!