آنام؛ رقم جدید برنج

آنام؛ رقم جدید برنج نوع رسانه : نشریه فنی موضوعات : غلات نویسندگان : دکتر مهرزاد اله‌قلی‌پور؛ دکتر مریم حسینی کلیدواژگان / برچسب ها: رقم ,آنام ,برنج ,شالیزار…

0
رایگان!

تاثیر تنش شوری بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و راهکارهای مقابله با آن

تاثیر تنش شوری بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و راهکارهای مقابله با آن نوع رسانه : نشریه فنی موضوعات : غلات…

0
رایگان!

دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج«تیسا»

دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، «تیسا» نوع رسانه : نشریه فنی موضوعات : غلات نویسندگان : دکتر رحمان عرفانی؛ دکتر هدی آبادیان؛ دکتر مهرداد طبری؛ دکتر…

0
رایگان!

روش های تشخیص خلوص و کیفیت ارقام برنج

روش‌های تشخیص خلوص و کیفیت ارقام برنج نوع رسانه : نشریه فنی موضوعات : غلات نویسندگان : دکتر ناهید فتحی؛ دکتر علیرضا نبی‌پور کلیدواژگان…

0
رایگان!

طلوع، رقم جدید پرمحصول، مقاوم و بلاست و کیفی برنج

طلوع، رقم جدید پرمحصول، مقاوم به بلاست و کیفی برنج نوع رسانه : نشریه فنی موضوعات : غلات نویسندگان : دکتر علی مومنی؛ دکتر…

0
رایگان!

دوره آموزشی آشنایی با زنجیره برنج و ارزیابی آن

آشنایی با زنجیره برنج و ارزیابی آن

0
رایگان!