سامانه درخواست دوره آموزشی موسسه کیفیت رضوی

سامانه درخواست دوره آموزشی موسسه کیفیت رضوی

جهت در خواست دوره آموزشی و تعیین هزینه های دوره لطفا فرم های زیر را به دقت پر نمایید.

شروع فرآیند درخواست دوره

0$

با تشکر از شما، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

موضوع

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

هدف آموزشی

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

قالب

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

عنوان (به تفکیک سطح و گرایش)

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مخاطبان


برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

لوازم آموزشیبرای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

بوم آموزشی

لطفا مخاطبان دوره خود را مشخص کنید

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

پذیرایی

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

نیاز به مدرک


لطفا برای انتخاب عنوان دوره و مشاهده آیین نامه سازمان فنی و حرفه ای به این لینک مراجعه کنید و کد دوره را در فیلد مربوطه قرار دهید.
لطفا برای انتخاب عنوان دوره و مشاهده آیین نامه دانشگاه علمی کاربردی به این لینک مراجعه کنید و عنوان مصوب را در فیلد مربوطه قرار دهید.
برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

محتوای آموزشی


برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مدرس

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مدت

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

هزینه نهایی

قیمت پایه نهایی:


Summary

توضیحات اطلاعات مقدار قیمت
تخفیف :
مجموع :

سفارش برگزاری دوره