آشنایی با طیب

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

برای تحلیل و درک معنای دقیق یک واژه و دستیابی به معنای عام آن الزم است مقایسهای تحلیلی بین معنای…

23
رایگان!

آموزش ISO 9001

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این آموزش برای کارکنان شرکت قند تربت حیدریه تعبیه شده و مدرس این دوره نیز آقای مهندس عبدی می باشند.

2
رایگان!

آموزش ISO22000

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این دوره برای کارکنان کارخانه قند تربت حیدریه تعریف شده و مدرس آن نیز دکتر سارا صفاییان لائین و مهندس…

2
رایگان!

آموزش ISO50001

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این دوره برای کارکنان کارخانه قند تربت حیدریه تعبیه شده و مهندس عبدی مدرس این دوره هستند.

1
رایگان!

ارگونومی در محیط کار

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
3
رایگان!
5
رایگان!

تشریح الزامات

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
2
رایگان!