تولید نان های سنتی

تولید نان های سنتی نوع رسانه : کتاب موضوعات : نان. کلیدواژگان / برچسب ها: سالم ,پایدار ,نان, موسسه / مرکز/ سازمان:…

0
رایگان!

طرح ارتقا تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین المللی با اتکا به توانمندی شرکت های دانش بنیان در حوزه نان

طرح ارتقا تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین المللی با اتکا به توانمندی شرکت های دانش بنیان در حوزه…

0
رایگان!