دوره آموزشی برای فعالان زنجیره زعفران

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ جلسات آموزشی زعفران این جلسات با هدف ارتقای علمی و عملی تولیدکنندگان…
رایگان!