10 دانشجو

دوره های آموزشی نشان طیب

دوره های آموزشی نشان طیب با هدف آشنایی همکاران و مخاطبان زیست بوم طیب با مفاهیم بنیادی طیب ایجاد شده است.این دوره های توسط آقای دکتر زمانی مدیرعامل موسسه تهیه و تدریس شده است.

 


این دوره برای چه کسانی توصیه می شود؟

 

 • کسانی که می‌خواهند با مفاهیم بنیادی طیب آشنا شوند.
 • کسانی که تمایل به یادگیری و همکاری با موسسه کیفیت را دارند.
 • تمامی ارزیابان و کارکنان موسسه کیفیت رضوی
  • معناشناسی واژه طیب

   آشنایی با واژه شناسی طیب

  دکتر حسین زمانی

  مدیرعامل موسسه

  رتبه بندی دوره

  0.00 متوسط بر اساس 0 رتبه بند

  ستاره
  0%
  ستاره
  0%
  ستاره
  0%
  ستاره
  0%
  ستاره
  0%
  • قیمت
   رایگان
  • مدت زمان 2 سااعت
  • دروس 1
  • ثبت نام کرده 10 دانشجو
  • دسترسی مادام العمر