آی تی و نرم افزار

شکل تصویر یک

نمایش 1-6 از 6 نتایج

رایگان

آموزش آشنایی با زنجیره خرما

آموزش ارزیابان و فعالین حوزه خرما جهت بهبود کیفیت این محصول

رایگان

کارگاه آموزشی همیاران زعفران

آموزش ههباران کیفیت در حوزه زعفران جهت بهبود فرآیند های موجود در این حوزه

رایگان

دوره تربیت ارزیاب

در این کارگاه فعالیت های علمی و عملی مرتبط با ارزیابان مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.

15 هزارتومان

دوره جامع آپ استارت آپ ، ۰ تا ۱۰۰ آموزش استارتاپ

امروز هم بهترین زمان برای فهم دقیق مفهوم استارتاپ و شناخت مسیر ایجاد آن است؛ هر ابزار و اطلاعاتی که برای شروع مسیر خود نیاز دارید

67 هزارتومان

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک

این دوره یک راه آموزشی دقیق برای یادگیری و تسط بر ۴ نرم افزار مطرح گرافیکی جهان است.

رایگان

چکیده نگرش اسلام به زنجیره غذا

جلسه سوم با عنوان چکیده نگرش اسلام به زنجیره غذا از سری جلسات آشنایی با نشان طیب