ووکامرس

شکل تصویر یک

نمایش 1-3 از 3 نتایج

رایگان

آموزش آشنایی با زنجیره خرما

آموزش ارزیابان و فعالین حوزه خرما جهت بهبود کیفیت این محصول

رایگان

کارگاه آموزشی همیاران زعفران

آموزش ههباران کیفیت در حوزه زعفران جهت بهبود فرآیند های موجود در این حوزه

رایگان

کاربردهای واژه طیب در قرآن و حدیث

جلسه دوم با عنوان کاربردهای واژه طیب در قرآن و حدیث از سری جلسات آشنایی با نشان طیب