درباره موسسه کیفیت رضوی

هدف مؤسسه کیفیت رضوی ارتقای کیفیت زندگی بر اساس معیارهای اسلامی می‌باشد. مؤسسه این هدف را از طریق طراحی الگوهای ارزیابی کیفیت و رتبه بندی و تجاری‌‌سازی نشان طیب به‌عنوان برترین نشان کیفیت پیگیری می‌کند؛ طیب نشانی است که به کالاها و خدمات متقاضی و واجد شرایط اعطا می‌شود. فعالیت‌های موسسه توسط شبکه‌های منسجم و متعدد علمی و اجرایی در قالب‌های شبکه همکاری تحقیقاتی، شبکه همکاری تبلیغاتی و شبکه همکاری کارگزاری پیگیری می شود.

معرفی موسسه کیفیت رضوی

معرفی مؤسسه

هدف مؤسسه کیفیت رضوی ارتقای کیفیت زندگی بر اساس معیارهای اسلامی می‌باشد. مؤسسه این هدف را از طریق طراحی الگوهای ارزیابی کیفیت و رتبه بندی و تجاری‌‌سازی نشان طیب به‌عنوان برترین نشان کیفیت پیگیری می‌کند.

شناسنامه راهبردی مؤسسه

چشم انداز

پیشران و پیشرو در راستای استانداردسازی سبک زندگی اسلامی و الگوسازی از حیات طیبه

مأموریت:

ارتقای سطح کیفیت زندگی بر اساس آموزه های اسلامی از طریق ارائه الگوها و استانداردهای ارزیابی کیفیت در سطح بین المللی و تجاری سازی نشان طیب

راهبردها:

  • هماهنگ سازی، شبکه سازی و هم افزایی ظرفیت های ملی و بین المللی
  • بهره گیری حداکثری از ظرفیت های آستان قدس رضوی
  • بهره گیری از تجارب و ظرفیت های جهانی
  • تأکید بر بهره مندی عموم مردم از نتایج فعالیت های مؤسسه
15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی